SCHODY I PODSTOPNICE

Stopnie i podstopnice zbudowane są z długich, litych listew drewnianych, klejonych między sobą klejem klasy D3. Grubość 40/45 uzyskuje się poprzez sklejenie 2 lamel ze sobą. Wszystkie elementy płyty są poddawane procesowi profilowania i sortowane pod względem jakości. Indywidualny dobór listew przed wyklejeniem gwarantuje harmonijny i estetyczny rysunek oraz doskonały wygląd. Ewentualne sęki i ubytki są wypełniane kitem w kolorze naturalnym bądź ciemnobrązowym. Po wyklejeniu stopień jest szlifowany papierem o końcowej granulacji 120. Każdy zamówiony pakiet elementów pakowany jest w folię termokurczliwą bądź folię stretch.

GatunekKategorieKl.LamelaGr.Szer.Dł.ZapasyCenaKupSzczegółyhf:att:pa_gatunekhf:att:pa_klasahf:att:pa_lamelahf:att:pa_gruboschf:att:pa_szerokoschf:att:pa_dlugosc